Category: Blockchain

Ethereum là gì? 💫

Tổng quan về Ethereum Ethereum ra đời nhằm định nghĩa lại cách internet hoạt động. Mua bán mọi thứ, viết ứng dụng, lưu các bản ghi: Ethereum muốn thay đổi

Đọc thêm »
Giải thích Bitcoin đơn giản với emoji

Bitcoin Là Gì? 🤔

Tổng quan Bitcoin là một loại tiền mã hóa dựa trên giao thức ngang hàng, có thể dùng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Mọi thứ từ

Đọc thêm »